top of page

Urologija i laserska kirurgija

Izjava o misiji

Pružiti kvalitetnu zdravstvenu uslugu temeljenu na kršćanima. Nastojimo pružiti suosjećajnu skrb za one koji pate od bolesti. I pomoći pacijentima da pronađu psihičku, mentalnu i duhovnost i mir.

Urologija i laserska kirurgija

RCH je prilagodio najnoviju tehnologiju u genitourinarnoj kirurgiji kao što je laserska litotripsija, brahiterapija.

bottom of page