top of page

Cath laboratorij

Izjava o misiji

Pružiti kvalitetnu zdravstvenu uslugu temeljenu na kršćanima. Nastojimo pružiti suosjećajnu skrb za one koji pate od bolesti. I pomoći pacijentima da pronađu psihičku, mentalnu i duhovnost i mir.

Cath laboratorij

Ako se liječite ili procjenjujete zbog srčanog ili vaskularnog stanja, možda će vam trebati jedan ili više postupaka kateterizacije srca (Cath lab). Naš Cath laboratorij specijalizirana je usluga koja igra važnu ulogu u dijagnosticiranju i liječenju bolesti srca.

U laboratorijskim zahvatima za katedre, liječnik koristi dugu, tanku cijev zvanu kateter da dođe do srca ili drugih struktura. Kateter se umeće u mali rez, obično na natkoljenici, ruci ili vratu, i provlači se kroz krvne žile. Kateterizacija često može spriječiti potrebu za invazivnijom operacijom.

Naši laboratoriji za katabolizaciju srca imaju najnoviju tehnologiju i opremu te svake godine izvode tisuće zahvata. Članovi našeg tima posebno su obučeni kako bi vam bili sigurni i udobni te za obavljanje širokog spektra usluga.

IMG_0216.JPG
IMG_3520.JPG

Popis nekih
Cath laboratorijski postupci

 • Dijagnostička kateterizacija srca

 • Aterektomija defekta atrijske pregrade

 • Ablacija srca

 • Terapija resinkronizacije srca (CRT)

 • Implantat CardioMEMS™ HF sustava

 • Koronarni stent

 • Studije elektrofiziologije (EP).

 • Postavljanje implantabilnog kardioverter defibrilatora (ICD).

 • Snimač petlje za implantaciju

 • Intravaskularni ultrazvuk (IVUS)

 • Perkutana transluminalna koronarna angioplastika (PTCA)

 • Periferna angioplastika

 • Stalno postavljanje pejsmejkera

 • Rotoblator

 • TAVR

 • Trodimenzionalno preslikavanje

 • Valvuloplastika

bottom of page