top of page

Jedinica intenzivne njege/
Visoka njega

Izjava o misiji

Pružiti kvalitetnu zdravstvenu uslugu temeljenu na kršćanima. Nastojimo pružiti suosjećajnu skrb za one koji pate od bolesti. I pomoći pacijentima da pronađu psihičku, mentalnu i duhovnost i mir.

Jedinica intenzivne njege/High Care

Naša jedinica za intenzivnu negu se sastoji  od 10 jedinica za intenzivnu njegu i 6 kreveta visoke njege.

Mi smjestiti sve uvjete medicinski, kirurški, ortopediju  slučajevi, srčani slučajevi itd.

Samo stručno osoblje  može primiti pacijente u našu jedinicu intenzivne njege. Npr. liječnika  Kirurzi Neurolozi  itd.

Naša JIL ima posebno educirane zdravstvene djelatnike i sadrži sofisticiranu opremu za praćenje.

IMG_3583.JPG
bottom of page